Referanser

 • Jarle og "Omigjen"
  Jarle og kranbilen «Omigjen» er trofaste følgere og treffes daglig på veiene i Rogaland. Tospannet er godt kjent i Sirdal, og kommer fram stort sett hvor det måtte være.
  Les mer
 • Transport av stor metanoltank
  En vårdag i 2019 kjørte vi for RPT Production en metanoltank fra Orstad til Hitec Products sitt anlegg på Helle i Forsand. Grunnet tankens størrelse måtte vi også ha med oss følgebil.
  Les mer
 • Transport av båter
  Vi transporterer og heiser hva det måtte være, inkluderert båter. Vi benytter ulike traller alt etter hva som skal transporteres, og forskjellig heiseutstyr når spesielle ting skal heises.
  Les mer
 • Traverskran i Fjotland Transformatorstasjon
  Krevende monteringsjobber krever riktig utstyr, presisjon og rikelig med erfaring og kompetanse. Vi har dette utstyret, i tillegg til noen av distriktets beste kranførere.
  Les mer
 • Heising på den nye Dirdal-veien
  Den nye fylkesvei 45 til Oltedal åpnet høsten 2017. Vi i Auestad Kran-Transport AS har heist det meste av isoporblokker, forskaling og stein som er blitt brukt i prosjektet.
  Les mer
 • Sleping av skogsmaskiner
  I flere år har vi forflyttet skogsmaskiner for flere som driver med skogsdrift i vårt distrikt. Maskinene er både brede, høye og tunge, og krever riktig utstyr for å komme fram der det trengs.
  Les mer
 • Montering av ny bru i Sandtangen på Bryne
  Time Kommune bygget ny bro til Sandtangen slik at brannbiler og større kjøretøy kan komme seg inn i friluftsområdet. Vi hjalp med å heise på plass brua.
  Les mer
 • Bred brakke til Kristiansand
  En 3 meter bred brakke skulle fraktes fra Jæren til Kristiansand. Da må det følgebil til for å varsle trafikkanter om den brede lasten.
  Les mer
 • Hjullaster til Bjerkreim
  I mai 2019 kjørte vi en av distriktets største hjullastere fra Knaben til Bjerkreim Vindpark. Hjullasteren er av type Cat 982, veier 38tonn og har en bredde på nesten 4m.
  Les mer