Om Auestad Kran-Transport

Auestad Kran-Transport AS er en av distriktets ledende bedrifter innenfor kran- og transport. Vi tilbyr alt fra de enkle transport- og kranoppdrag til de mer store og krevende oppgavene.

Etter å ha drevet i bransjen siden 60-tallet har vi opparbeidet oss en unik erfaring og kompetanse innen transport og heising. Sammen med kunden utarbeider vi den beste løsningen for det enkelte oppdraget. Vi kommer gjerne ut på byggeplassen eller arbeidsplassen på befaring dersom det f.eks er et transport- eller heiseoppdrag av høyere kompleksitet som krever mer nøyaktig planlegging. Da bistår vi med vår kompetanse for å komme fram til beste løsning for kunden.

Auestad Kran-Transport AS eies og drives av daglig leder Magne Auestad. Magne er 2. generasjon eier i familiebedriften, og har siden han overtok tidlig på 90-tallet utviklet bedriften til å bli en av distriktets ledende innenfor kran- og transport.

Auestad Kran-Transport AS tilbyr alt fra enkle transport- og kranoppdrag til de mer store og krevende oppgavene.

Det sosiale er viktig for oss. Her er Auestad-gjengen klare for tyrolerkveld!

HMS i fokus

HMS-arbeidet i bedriften er i fokus hver eneste dag. Vi i Auestad Kran-Transport AS var tidlig ute i bransjen med å utarbeide vår egen HMS-plan. Med fokus på HMS vil vi gjøre det vi kan for å redusere faren for at mindre eller større ulykker skal skje. Sjåførene har alle sin egen sjåførhåndbok som de alltid har med seg. Denne boka er «sjåførens og bedriftens ABC». Den er et hjelpemiddel for sjåføren for å kunne utføre sitt arbeid på best mulige måte, både faglig og sikkerhetsmessig.

Miljøet betyr mye i bedriften vår. Både det ytre miljøet og internt i bedriften. For å forbedre utemiljøet fornyes bilparken fortløpende. Dess nyere bilene er, desto mindre forurenser de. I tillegg blir sjåførene jevnlig opplært i økonomikjøring.

Internt er vi en veldig god gjeng som har mye kjekt i lag. Flere ganger i året finner vi på noe sosialt sammen; alt fra rebusløp, volleyball, oktober-party og andre slags gilde konkurranser og utflukter.

Politikere på besøk

Etter at vi flyttet inn i nye lokaler i Orstadveien i 2008 med eget verksted, ble vi enda mer synlige i det lokale miljøet på Orstad/ Kvernaland. Politikerne viste interesse for transportbedriften med 20-30 arbeidsplasser, og ønsket å komme på besøk for å få litt mer innblikk i hva som rører seg blant bedriftene i kommunen.

Ordfører i Klepp kommune var på den tiden Elfin Lea. Han kom på besøk sammen med rådmann Ivar Undheim, formannskapssekretær Berit Ree og Lars Brunes fra Orstad Næringspark.

Delegasjonen fra Klepp Kommune fikk omvisning i de nye lokalene i Orstadveien.

Statsråden på besøk. Fv: Magne Auestad, Liv Storhaug, Ketil Solvik-Olsen, Torlaug Auestad og Jonas B. Auestad

I 2015 ble vi igjen kontaktet av politikerne i kommunen som hadde fått forespørsel fra sentralt hold om å få besøke en transportbedrift på Jæren. Den gang var Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister, og han ønsket å diskutere eventuelle problem/løsninger som den lokale transportør står overfor i dagens tøffe transport-marked.

Magne Auestad og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.