Auestad Kran-Transport AS

Vi er en av Rogalands og Sør-Norges ledende bedrifter innen kran– og transport, og tilbyr alt fra enkle transport- og kranoppdrag til de større og mer krevende oppgavene.

Transport

Vi utfører alle typer transportoppdrag, inkludert spesialtransport. Vår utstyrspark innbefatter semitrailere, lastebiler og varebiler. Til trekkvognene har vi også ulike typer traller for å dekke de behovene som oppstår.

Kraner

Auestad Kran-Transport AS har en rekke kranbiler i ulike størrelser. Vi kan løfte kolli opp til 30 tonn, alt fra de minste løft til de aller tyngste løftene våre kunder har behov for.