Referanse:

Transport av tank

Auestad Kran-Transport AS er lokalisert i Orstad Næringspark. Vi er omgitt av kjekke og spennende naboer som vi også gjør en del tjenester for.
RPT Production er en av våre gode naboer, og en vårdag i april 2019 kjørte vi for RPT Production en metanoltank fra Orstad til Hitec Products sitt anlegg på Helle i Forsand.

Hitec Products lager store enheter for styring og injeksjon av kjemikalier i olje- og gassproduksjon. På grunn av tankens størrelse måtte vi også ha med oss følgebil på ferden.